Confidentialitatea datelor

Compania care administrează site-ul Miravelli.ro, este SC Miravelli Products SRL, cu sediul social la adresa Str. Banovitei, nr. 42A, cam. 1, Dr.Tr.Severin, Mehedinti, inregistrată la Registrul Comertului cu nr. J25/685/2017 şi avand Codul Unic de Inregistrare: 38347695.

Miravelli.ro este un magazin online care comercializeaza genti, posete, si rucsacuri de dama.

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private in sectorul comunicaţiilor electronice.

SC Miravelli Products SRL are obligaţia de a administra in condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Scopul colectării datelor este: facturarea si livrarea catre adresa indicata a produselor comandate on-line de pe site-ul Miravelli.ro confirmarea comenzilor; reclama, marketing si publicitate.

Nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare finalizarii si livrarii unei comenzi on-line de pe site-ul Miravelli.ro. Refuzul dvs. determină imposibilitatea finalizarii vreunei comenzi.

Informaţiile inregistrate sunt destinate numai utilizării de către operator. Primirea informaţiilor despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Miravelli Products SRL prin intermediul site-ului Miravelli.ro poate fi optionala, site-ul asigurand utilizatorilor posibilitatea de a opta in acest sens.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la sediul social al societatii – Str. Banovitei, nr. 42A, cam. 1, Dr.Tr.Severin, Mehedinti, sau prin expedierea acesteia la urmatoarea adresa de e-mail contact@miravelli.ro. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei. Datele dumneavoastră nu vor fi furnizate unei terte parti de teritoriul Romaniei sau de pe teritoriul altui stat.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cat mai curand posibil.

Observaţie:

*orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu;

*orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, in mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale in scopuri de marketing direct.

SC Miravelli Products SRL nu va dezvălui in nici un caz nicio informaţie niciunui terţ şi niciunei entităţi fără consimţămantul prealabil al clientului respectiv, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege. SC Miravelli Products SRL poate dezvălui astfel de informaţii numai in conformitate cu legislaţia in vigoare. Dacă şi cand autorităţile competente si/sau organele legislative sau executive care au jurisdicţie asupra SC Miravelli Products SRL solicită dezvăluirea informaţiilor şi datelor privind clienţii, SC Miravelli Products SRL va pune la dispoziţie aceste informaţii numai in limita autorizaţiilor relevante şi in măsura permisă de lege.

SC Miravelli Products SRL nu solicită şi nici nu poate fi responsabilă de informatiile cu caracter personal postate in mod deliberat pe alte pagini ale site-ului, altele decat pagina de inregistrare cont sau pe paginile site-urilor de socializare (ex. Facebook, Twiter, etc) prin intermediul carora se pot transmite mesaje informative si care pot fi accesate de publicul larg.

Pe site-ul Miravelli.ro pot exista link-uri către alte site-uri web. Angajamentele noastre din prezenta politică de confidentialitate privind protecţia datelor şi confidenţialitatea se aplică doar site-ului Miravelli.ro şi nu acoperă celelalte site-uri. Acestea se supun regulilor proprii privind confidenţialitatea şi protecţia datelor.

In consecinţă, SC Miravelli Products SRL nu poate fi considerată responsabilă pentru utilizarea informaţiilor, pentru incălcarea principiilor etice, principiilor de confidenţialitate, pentru caracteristicile şi calitatea serviciilor altor site-uri web care au linkuri pe Miravelli.ro in scopuri publicitare, de informare sau in alte scopuri.

SC Miravelli Products SRL nu va fi considerată răspunzătore pentru daunele sau pierderile materiale şi/sau generale, suferite direct sau indirect, care pot apărea sau care pot fi cauzate de astfel de site-uri.